YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” PRESENTS ACHIEVEMENTS AND RESULTS
On 3 September 2020 the Yerevan School of Political Studies, jointly with the Tbilisi School of Political Studies held an online meeting to present Policy Recommendations setting forth a joint strategic vision of young leaders from Armenia and Georgia focusing mainly on tourism for economic growth, fight against corruption and discrimination. The Policy Recommendations have been elaborated within the framework of “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” project funded by the European Union. The project contributed to the creation of a sustainable network of Armenian-Georgian young professionals, on one hand helping to strengthen the cross-border cooperation and on the other hand creating a platform for multifaceted policy dialogue between the two countries.  

Head of the European Union Delegation to Armenia, Ambassador Andrea Wiktorin, Director of the Yerevan School of Political Studies Mr. Armen Zakaryan and Representative of the Administration of the Tbilisi School of Political Studies Mrs. Nana Tsertsvadze welcomed the participants.
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ» ԾՐԱԳԻՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
2020թ. սեպտեմբերի 3-ին Քաղաքական դասընթացների Երևանի դպրոցը Քաղաքական դասընթացների Թբիլիսիի դպրոցի հետ համատեղ անցկացրեց առցանց հանդիպում, որի ընթացքում ներկայացվեց Հայաստանի և Վրաստանի երիտասարդ առաջնորդների միացյալ ռազմավարական տեսլականը  զբոսաշրջության՝ որպես տնտեսական աճի գործոնի, ինչպես նաև խտրականության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրների վերաբերյալ: Առաջարկությունների փաթեթը մշակվել է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքականության մշակման հայ-վրացական հարթակ» ծրագրի շրջանակներում: Այն օգտակար էր հայ և վրացի երիտասարդ մասնագետների կայուն ցանցի ստեղծման առումով, մի կողմից նպաստելով միջսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը, իսկ մյուս կողմից էլ` երկու երկրների միջև բազմակողմանի գործունեության վերաբերյալ երկխոսության հարթակի ստեղծմանը:

Մասնակիցներին ողջունեցին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցի տնօրեն Արմեն Զաքարյանը և Քաղաքական դասընթացների Թբիլիսիի դպրոցի տնօրինության ներկայացուցիչ Նանա Ցերցվաձեն:
THE EU FUNDED PROJECT “ARMENIAN-GEORGIAN PLATFORM FOR POLICY DEVELOPMENT” ORGANIZED DISCUSSIONS BETWEEN ARMENIAN AND GEORGIAN LEADERS AND EXPERTS
In the framework of the EU funded “Armenian-Georgian Platform for Policy Development” project the Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies organize a series of focus group meetings on fight against corruption, anti-discrimination and tourism for economic growth. The third meeting had to be organized in an online format conditioned by the pandemic situation. Armenian-Georgian focus group discussions on anti-corruption took place on 8-10 May 2020 via online platform.  

During the three-day online discussions 19 representatives from Yerevan and Tbilisi Schools of Political Studies carried out discussions on practical steps to prevent and fight corruption in Armenia and in Georgia. The group of young leaders looked into the existing gaps and challenges, as well as underlined the importance of education and raising awareness of the population in order to establish perception of justice and “zero tolerance” towards corruption culture in the societies. The participants attached the importance to the lessons learnt, exchange of good practices and finding new niches for mutual cooperation.