YSPS
 
 
 
PARTNERS
 
ՔԴԵԴ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
  Թողարկման օրը՝ 29.08.2019թ.

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 
«ՔԴԵԴ Երիտասարդական» ծրագրով ընդունվում են 2019-2020 ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանում կազմակերպվելիք սեմինարներին մասնակցելու հայտեր:

ՔԴԵԴ-ը շուրջ 15 տարի Քաղաքական դասընթացների դպրոցների Եվրոպական ասոցիացիայի լիիրավ անդամ է:

Դպրոցում դասավանդում է հանրապետության լավագույն էքսպերտային կազմը, հրավիրվում են օտարերկրյա փորձագետներ, դեսպաններ:

Ուստարվա ընթացքում կազմակերպվելու է եռօրյա տևողությամբ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով 3 սեմինար, մեկօրյա քննարկումներ, որոնք տեղի կունենան սեպտեմբեր-հուլիս ժամանակահատվածում՝ տարբեր ամիսների:
ՔԴԵԴ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Թողարկման օրը՝ 24.06.2019թ.
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԴՊՐՈՑ
 
Եվրոպայի խորհրդի Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոցը (ՔԴԵԴ) իր գործունեության 15-րդ տարում ընդունում է հայտեր 2019-2020 ուսումնական տարվա ընթացքում Հայաստանում կազմակերպվելիք սեմինարներին մասնակցելու համար: Կազմակերպվելու է մինչև մեկ շաբաթ տևողությամբ քաղաքագիտական տարբեր թեմաներով 3 սեմինար, որոնք տեղի կունենան սեպտեմբեր-հուլիս ժամանակահատվածում՝ տարբեր ամիսների: Յուրաքանչյուր հաջորդ սեմինարին կհրավիրվեն միայն ուսումնական գործընթացին պարտաճանաչորեն և որակով մասնակցողները: Եվս մեկ սեմինար նախատեսվում է Ստրասբուրգում (Ֆրանսիա), որի մասնակիցները կընտրվեն հայաստանյան սեմինարների շարքը բարեհաջող ավարտածներից: Ընտրությունը կկատարվի դիմումների հիման վրա:
 
ՔԴԵԴ-ը Քաղաքական դասընթացների դպրոցների Եվրոպական ասոցիացիայի լիիրավ անդամ է: ՔԴԵԴ-ի նպատակն է օժանդակել երիտասարդ քաղաքական գործիչների իմացությունների ընդլայնմանը և քաղաքական ժողովրդավարական մշակույթի խորացմանը:
MEETING OF ALUMNI OF THE YEREVAN SCHOOL OF POLITICAL STUDIES WITH THE RA PRESIDENT
On 14 September 2018 alumni of the Yerevan School of Political Studies met with the RA President Armen Sarkissian.

Noting that they can grow into today’s and tomorrow’s leaders, the President specifically talked about leadership’s key qualities, dwelling on the idea of national identity. In conclusion, the President answered numerous questions of interest to meeting participants.